Cỏ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Bloemen in een kruidenrijk, 'verwaarloosd' weiland.jpg

Cỏ là những loại thực vật có rể và lá mọc dại hoặc được trồng cấy.