Cỏ

From Wikiversity

Cỏ là những loại thực vật có rể và lá mọc dại hoặc được trồng cấy.