Cộng đồng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Thuật ngữ "cộng đồng" được sử dụng rộng rãi trong bối cảnh OER, văn hóa tự do, kiến ​​thức tự do, v.v. Sự cần thiết của trang này nảy sinh trong khi phát triển chương trình giảng dạy doanh nhân xã hội trong phần Tìm hiểu về phát triển cộng đồng .

Mục wikipedia hữu ích ở chỗ nó cho thấy sự đa dạng trong cách sử dụng của thuật ngữ này. Cách tiếp cận được thực hiện trong phần Tìm hiểu về Cộng đồng đang phát triển là yêu cầu người học xem xét cộng đồng / cộng đồng của chính họ trước khi cố gắng hiểu người khác.

Tham khảo[edit]

Xem thêm[edit]