CONEIXEMENT

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Coneixement[edit]

Definició pròpia[edit]

1.Anomenem coneixement a l'acció de saber alguna cosa completament sense dubte. El terme coneixement es refereix a quan s'asimila o es coneix totalment.

2.El coneixement des del meu punt de vista es el saber de cada persona. Definim saber com el que cada persona pensa, gracies a actes o creença simplement l’aprenentatge que tenim al llarg de la vida.

Etimologia[edit]

La paraula coneixement prové, del llatí cognoscere, que vol dir arribar a conèixer, saber, que al seu torn remet al grec gignoskein, (saber, reconèixer) Els seus components léxics són: el prefix con- (junt,tot), més el sufix -ment (resultat o medi)

Definicions diccionaris[edit]

Català[edit]

1- Capacitat de l'ésser humà per comprendre la naturalesa, les qualitats i les relacions de les coses. Títol diccionari: Diccionari Llengua Catala VOX Autors: Reglà, Vicenç, Tomàs Remei, Cintas Guillem, and Borrell Priscila

2- Ciència. Acció de saber l'efecte d'alguna cosa. Títol diccionari: Gran Enciclopèdia Catalana Autors: August Bover i Font

3- Els coneixements d'una persona són les coses que sap. Les persones sàvies tenen molts coneixements. Títol diccionari: Diccionari de Català (DIDAC) Autors: Marta Albaladejo, Marta Folia, Emili Pascual

4.Funció o acte intel•lectual. Títol diccionari: Diccionari de Català (DIDAC) Autors: Marta Albaladejo, Marta Folia, Emili Pascual.

Castellà[edit]

1- Acción, efecto de conocer y cada una de las facultades sensoriales del hombre en la medida en que están activas. Títol diccionari: Real Academia Española (RAE) Autors: Fernando León de Aranoa, Jesús Campos.

2-Entendimiento, inteligencia, razón natural. Título diccionario: Real Academia Española (RAE) Autor: Fernando León de Aranoa, Jesús Campos.

Anglès[edit]

1- awareness, consciousness, or familiarity gained by experience or learning Títol diccionari: Wordreference Autor: Michael Kellogg

2.The fact of knowing. Title: Cambridge. Authors: Melissa Good

3. information or what is known Title: Cambridge. Authors: Melissa Good

4.The whole of what can be learned or found out. Title: Cambridge. Authors: Melissa Good.

Definicions filosòfiques[edit]

1-Terme final del procés psicològic mitjançant el qual la ment humana capta un objecte. En aquest sentit, és una representació que suposa un procés de coneixement: Títol diccionari: Filoxarxa, diccionari encoclopèdic de filosofía Autors: Jordi Cortés Marató

2-Facultat o efecte de conèixer. Poseeixen coneixement aquells éssers capaços de portar a la seva consciència, el món que els envolta o la seva propia realitat. Pel coneixement, el subjecte entra amb les coses conegudes en la relació subjecte-objecte. Títol diccionari: ‘Cuaderno de Materiales’, Facultat de filosofía de la Universitat Complutense de Madrid Autors: Lucas Díaz, Guillermo García

3-Terme final del procés psicològic pel qual la ment humana capta un objecte. En aquest sentit, és una representació que suposa un procés de coneixement. Títol diccionari: Enciclopèdia Herder Autor: Jordi Cortés Morató, Antoni Martinez-Riu

4. Es tot el saber que es pot justificar racionalment y que es objectiu Títol diccionari: ‘Cuaderno de Materiales’, Facultat de filosofía de la Universitat Complutense de Madrid Autors: Lucas Díaz, Guillermo García

5. Es una creença que estem segurs i a demes podem comprovar. Títol del diccionari: Filoxarxa, diccionari enciclopèdics de filosofia Autors: Jordi Cortés Marató

Definició pròpia[edit]

Es denomina coneixement a l’acció resultant del procés de compendre alguna cosa. Es pot assolir després d’haver tingut un aprenentatge o una experiencia. Els coneixements de cada persona són les coses que sap.