Ca dao, tục ngữ

From Wikiversity
 • Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng.


 • Ta về ta tắm ao ta,
Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn.


 • Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau


 • Ở sao cho đep lòng người,
Ở rộng người cười, ở hẹp người chê.


 • Sông sâu có thể bắc cầu,
Lòng người nham hiểm biết đâu mà mò.


 • Thức khuya mới biết đêm dài,
Ở lâu mới biết lòng người có nhân.


 • Tốt gỗ hơn tốt nước sơn,
Xấu người đẹp nết, còn hơn đẹp người.


 • Trứng rồng lại nở ra rồng,
Liu điu lại nở ra dòng liu điu.


 • Con vua thì lại làm vua
Con sãi ở chùa thì quét lá đa


 • Cây cao thì gió càng lay,
Càng cao danh vọng càng đầy gian nan.


 • Cái vòng danh lợi cong cong,
Kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào.


Sự đời nghĩ cũng nực cười:
Một con cá lội, mấy người buông câu.


 • Trăm năm bia đá thì mòn,
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.


 • Lời nói chẳng mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.


 • Cười người chớ khá cười lâu
Cười người hôm trước, hôm sau người cười.


 • Nực cười châu chấu đá xe,
Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng.


 • Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang
Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu
Rủ nhau đi cấy đi cày,
Bây giờ khó nhọc, có ngày phong lưu.
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu,
Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa.


 • Làm trai quyết chí tu thân,
Công danh chớ vội, nợ nần chớ lo.


 • Nói chín thì nên làm mười
Nói mười làm chín kẻ cười người chê.


 • Rượu nhạt uống lắm cũng say,
Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm.


 • Uốn cây từ thuở còn non
Dạy con từ thuở con còn ngây thơ.


 • Dạy con từ thuở còn thơ,
Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về.


 • Đi cho biết đó biết đây,
Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.


 • Yêu nhau yêu cả đường đi,
Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.


 • Yêu nhau mấy núi cũng trèo,
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.


 • Yêu nhau củ ấu cũng tròn,
Ghét nhau thì củ bồ hòn cũng vuông.


 • Yêu nhau cau bảy bổ ba,
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười.


 • Đa tình thì vướng nợ tình,
Trách người đã vậy, trách mình sao đây!


 • Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài Biển Đông


 • Ngó lên nuột lạt mái nhà

Bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu


 • Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ.


 • Một mặt người bằng mười mặt của.