Can chi Âm dương Ngũ Hành

From Wikiversity

Thiên Can Âm dương Ngũ Hành[edit]

Thiên Can bao gồm 10 yếu tố có mối liên hệ với Âm-Dương và Ngũ hành:

Can Âm-Dương Ngũ Hành
Giáp - Ất Dương - Âm Mộc
Bính - Đinh Dương - Âm Hỏa
Mậu - Kỷ Dương - Âm Thổ
Canh - Tân Dương _ Âm Kim
Nhâm - Quý Dương - Âm Thủy

Địa chi Âm dương Ngũ Hành[edit]

Địa Chi bao gồm 12 chi, là 12 con vật trong hoàng đạo của tử vi phương Đông, hay còn gọi là 12 con giáp theo thứ tự dưới đây:

Địa Chi Ngũ Hành
Tý - Hợi Thủy
Sửu - Thìn - Mùi - Tuất Thổ
Dần - Mão Mộc
Tỵ - Ngọ Hỏa
Thân - Dậu Kim