Category talk:Wikiversiteit/archief 2010 en eerder

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Belangrijke plekken m.b.t. de Nederlandstalige wikiversiteit[edit]

Indeling wikiversiteit[edit]

De nieuw voorgestelde indeling[edit]

Ik kan mij niet 1-2-3 compleet vinden in de hieronder opgesomde hoofdindeling. In Nederland hebben we in ieder geval niet hetzelfde schoolsysteem als in Amerika of Engeland of een ander Engels sprekend land. De nieuwe indeling heb ik uit meerdere artikelen opgemaakt, maar komt voornamelijk van het artikel over Studierichting op de Nederlandse wikipedia. Daarnaast heb ik het nu zo opgeschreven dat het gericht is op de basis, de opleidingen die gegeven worden en niet op overkoepelende organisaties zoals een faculteit of schooltype, wat natuurlijk nog wel mogelijk is.

Verzamelnamen voor vakken[edit]

Een combinatie van vakken die samengevoegd een unieke discipline of (beroeps)gerichte opleidingsvorm is.

Vakken[edit]

En de subvakken zouden eigenlijk wel onder zo'n uitklap-plusje kunnen maar hoe dat zit moet ik nog even opzoeken. Misschien kan dat wel automatisch wanneer ze het kind zijn van een categorie die zelf weer kind is van de categorie `vak`.

Maar ik (Immeëmosol) doe natuurlijk ook maar wat. Dit lijkt me alleen beter dan die Engelse termen. Dit lijkt me `natuurlijker`.


De eerder voorgestelde indeling[edit]

Op deze pagina hoort natuurlijk een hoofdindeling zoals die gehanteerd wordt in het engels:

Humanities 
Physical Sciences 
Life Sciences 
Practical Arts and Sciences 
Mathematics 
Computer Science 
Engineering and Technology 
Interdisciplinary Studies 
Social Sciences 
Education 
Media 
Professions 
Learning Projects 
Learning Materials 
Research 
Other portals 

De drie genoemde artikeltjes horen dan onder "Engineering and Technology" (of "Live Sciences" als je het over planten en bomen hebt?). Een van de onderdelen daarvan is dan "Land & Watermanagement" of op MBO-niveau "Natuur & Leefomgeving". Deze gaan we op MBO-niveau opdelen in:

 • Aanleg Natuur & Leefomgeving
 • Onderhoud Natuur & Leefomgeving
 • Inrichting Natuur & Leefomgeving
 • Beheer Natuur & Leefomgeving

Dit is volgens het schema zoals dat in gebruik is bij het Ontwikkelcentrum. Hierbij is het nog niet geheel duidelijk waar onderdelen horen zoals:

  • landmeten (waterpassen, remote sensing, GIS, GPS, technisch tekenen, digitaal tekenen)
  • bodemkunde (geologie, geomorfologie, bodemsanering)
  • hydrologie (stroomgebieden, neerslag, grondwaterstromingen, drainage)

Ik zou dit graag plaatsen onder een kopje zoals "Onderzoek" of "Vooronderzoek", maar misschien heeft iemand daar een betere term voor.


We zijn de wikiversiteit begonnen met opdrachtjes over hydrologie, vijvers en drainage

Als cat. hoort daar "Vooronderzoek" bij te staan en misschien ook "Opdrachten Natuur & Leefomgeving". Maar het is onjuist dat er gelijk cat. "Wikiversiteit" bij staat. Het opdrachtje "Hydrologie beek" verwijst naar cat. "Hydrologie voor het MBO".

Deze verwijst naar cat "Vooronderzoek Natuur & Leefomgeving".

Deze verwijst naar cat. "Engineering and Technology", vertaald als "Natuur en Techniek"?.

En pas deze verwijst naar cat. Wikiversiteit.

Reacties op de eerder voorgestelde indeling[edit]

Het lijkt mij eenvoudiger en prettiger om van onderaf te beginnen, dat wil zeggen, bij de vakken.

Wanneer die manier van aanpak gehanteerd word zijn er namelijk ook geen vragen over waar iets onder valt (landmeten, bodemsanering).

Immeëmosol 00:21, 18 August 2008 (UTC)Reply[reply]

Onderscheid MBO - HBO - Universitair[edit]

Mijn vraag is waar je dat onderscheid legt. Doe je dat op het allerhoogste niveau, dus op de hoofdpagina of daal je eerst af naar een veel lager niveau en breng je pas daar het onderscheid er in?


Het onderscheid is waarschijnlijk niet van belang. HBO en Universitair werkt op de engelse Wikiversity. Deze nederlandstalige Wikiversiteit is voor MBO en eventueel VMBO en lager onderwijs.Titico 09:58, 20 January 2008 (UTC)Reply[reply]

Waarom werken op de Wikiversiteit en niet op Livelink die daar eigenlijk voor bestemd is?[edit]

Redenen voor het werken op de Wikiversiteit:

 • de Wiki is gebruiksvriendelijker; je hebt goed overzicht over de pagina's waar aan gewerkt wordt, je kunt er steeds gemakkelijk bij komen;
 • op de Wiki zijn er goede mogelijkheden om door te klikken op een bepaald onderwerp, met name naar de uitleg in de Wikipedia;
 • de Wiki is ook toegankelijk voor scholen die niet met Livelink werken en voor mensen "van buiten".

Wie zet de standaard?[edit]

Het klinkt logisch om een ontwikkelcentrum te volgen, maar is dat ook zo? Misschien is deze wiki namelijk minder wisselend van opzet (vakken,lessen e.d.) dan de schoolse structuren(namen voor een groep vakken e.d.). Immeëmosol 00:21, 18 August 2008 (UTC)Reply[reply]