Chào hỏi tiếng Việt

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Lời hỏi thăm[edit]

 • Chào bạn/Xin chào
 • Bạn khoẻ không ?
 • Tôi khoẻ

Lời giới thiệu[edit]

 • I would like you to meet ..
Tôi muốn giới thiệu một người
 • Let me introduce you to ...
Tôi muốn giới thiệu một người
 • Have you met ...
Bạn đã gặp anh ấy chưa
 • Please to meet you
Hân hạnh gặp bạn
 • My pleasure
Rất hân hạnh

Lời cảm ơn[edit]

 • Cảm ơn
 • Cảm ơn rất nhiều
 • Không có chi
 • Không gì

Lời từ biệt – Farewell[edit]

 • Tạm biệt
 • Hẹn gặp sau
 • Hẹn gặp lại
 • Mai gặp
 • Bảo trọng

Lời xin lỗi[edit]

 • Xin lỗi
 • Tha thứ cho tôi
 • Bỏ đi
 • Đừng để ý tới

Lời xin phép[edit]

 • Xin phép
 • Được không, nếu như...?
 • Chiụ không, nếu như...?
 • Nếu không phiền, có thể...?
 • Được
 • Tốt
 • Không thành vấn đề/Không có gì, dễ thôi

Lời chúc[edit]

 • Chúc mừng
 • Chúc may mắn
 • Một ngày vui vẻ
 • Chúc mừng sinh nhật
 • Chúc mừng năm mới


Câu hỏi[edit]

 • Có chuyện gì?
 • Cái gì đây/ Đây là cái gì?
 • Đó là cái gì?
 • Có làm phiền bạn nếu...?
 • Cái gì?
 • Khi nào?
 • Ở đâu?
 • Tại sao?
 • Ai?
 • Vì sao?