Chất

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chất có khắp nơi, ở đâu có vật thể là ở đó có chất. Mỗi chất (tinh khiết) có những tính chất vật lí và hóa học nhất định. Nước tự nhiên gồm nhiều chất trộn lẫn là một hỗn hợp. Nước cất là chất tinh khiết. Dựa vào sự khác nhau về tính chất vật lí có thể tách một chất ra khỏi hỗn hợp.[1]

Tham khảo[edit]

  1. SGK Hóa học 8 (NXB Giáo dục Việt Nam) - tr.7