Chống ô nhiễm tiếng ồn

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  • Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi tiếng ồn to, kéo dài gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và các hoạt động khác của con người
  • Đề chống ô nhiễm tiếng ồn, ta cần làm giảm độ lớn của âm phát ra, ngăn chặn đường truyền âm, làm cho âm truyền đi theo đường khác
  • Những vật liệu được dùng để chống ô nhiễm tiếng ồn được gọi là những vật cách âm

Tham khảo[edit]

  • SGK Vật lý 7, NXB Giáo dục, 2018