Chống cháy nổ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search


Bảo vệ chống cháy nổ là để bảo vệ các tòa nhà và các đối tượng kỹ thuật dân dụng khác chống lại các vụ nổ bên trong và bên ngoài. Người ta tin rằng[1], cho đến gần đây, một tòa nhà bị tấn công bằng chất nổ có cơ hội chỉ đứng vững nếu nó sở hữu khả năng kháng cự phi thường. Niềm tin này dựa trên giả định rằng tải nổ hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Hai cách tiếp cận để chống cháy nổ[edit]

1. Phòng ngừa . Phòng ngừa làm cho một vụ nổ không thể xảy ra.
2. Kiểm soát kết cấu . Kiểm soát cấu trúc sẽ hạn chế thiệt hại cấu trúc từ áp lực nổ và mảnh vụn bay [2]

Tham khảo[edit]

  1. Task Committee. Structural Design for Physical Security. ASCE. 1999. ISBN 0784404577. 
  2. Draft final reports on World Trade Center