Chủ nghĩa hành vi

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chủ nghĩa hành vi còn được gọi là quan điểm học tập (trong đó bất kỳ hành động vật lý nào là hành vi), là một triết lý của tâm lý học dựa trên đề xuất rằng tất cả những điều sinh vật làm - bao gồm cả hành động, suy nghĩ và cảm giác - có thể và nên được coi là hành vi .

Điểm mạnh của chủ nghĩa hành vi[edit]

  1. Có thể kiểm chứng: Vì lý thuyết này chỉ dựa trên các hành vi có thể quan sát được, điều này làm cho nó tương đối dễ đo lường khi tiến hành nghiên cứu.
  2. Hiệu quả: Nhiều kỹ thuật trị liệu hữu ích bắt nguồn từ hành vi (như can thiệp hành vi chuyên sâu, kinh tế mã thông báo và đào tạo thử nghiệm rời rạc) và có thể có hiệu quả trong việc thay đổi hành vi không lành mạnh hoặc có hại ở trẻ em và người lớn.

Những chỉ trích về chủ nghĩa hành vi[edit]

  1. Một chiều: Chủ nghĩa hành vi là một chiều và không tính đến những ảnh hưởng bên trong như tâm trạng, suy nghĩ và cảm xúc.
  2. Các kiểu học tập khác: Không giải thích cách các kiểu học khác xảy ra, ví dụ, người và động vật có thể điều chỉnh hành vi của họ khi thông tin mới được đưa ra, ngay cả khi một mô hình hành vi trước đó đã được thiết lập thông qua củng cố.

Tham khảo[edit]