Chữ số

From Wikiversity

Chữ số[edit]

Chữ số Ả Rập

Trong toán học và khoa học máy tính, một chữ số là một ký hiệu (một ký hiệu bằng số, ví dụ "3" hoặc "7") được dùng trong các con số (kết hợp với các ký hiệu, ví dụ "37") để tượng trưng cho một số (số nguyên hoặc số thực) trong dãy số của hệ thống số.

Thuật ngữ "con số" xuất phát từ sự kiện 10 số (tiếng Latin cổ digita có nghĩa là "ngón tay") của hai bàn tay tương ứng với 10 ký hiệu của hệ thống số cơ bản, ví dụ như số thập phân (một tính từ trong tiếng Latin cổ dec. có nghĩa là mười).

Đối với một hệ thống số đã cho có cơ số nguyên, số chữ số được yêu cầu để thể hiện các số tùy ý bằng giá trị tuyệt đối của cơ số. Ví dụ: hệ thập phân (cơ số 10) yêu cầu mười chữ số (0 đến 9), trong khi hệ nhị phân (cơ số 2) có hai chữ số (ví dụ: 0 và 1).

Ký tự số[edit]

Chữ số thông thường (chữ số Ả Rập)[edit]

Chữ số Ả Rập
Chữ số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tiếng Anh zero one two three four five six seven eight nine
Tiếng Việt không một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín


Chữ số Trung quốc[edit]

Bảng chữ số Trung Quốc từ 1 đến 10
Yếu tố Hán ngữ Một

1

Hai

2

Ba

3

Bốn

4

Năm

5

Sáu

6

Bảy

7

Tám

8

Chín

9

Mười

10

Chữ số
Phiên âm Èr Sān Liù Jiǔ Shí
Phiên âm Hán-Việt Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục Thất Bát Cửu Thập

Chữ số La mã[edit]

Chữ số La Mã
Chữ số La Mã I II III IV V VI VII VIII IX X
Chữ số Ả Rập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kí tự khác[edit]

European (descended from the West Arabic) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Arabic-Indic ٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩
Eastern Arabic-Indic (Persian and Urdu) ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
Devanagari (Hindi)
Tamil

Hệ thống số[edit]

Hệ số thập phân[edit]

Chữ số
Biểu thị số
Thí dụ

Hệ số nhị phân[edit]

Chữ số
Biểu thị số
Thí dụ