Chữ triện

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Hứa Thận soạn Thuyết văn giải tự qua việc phân tích chữ triện (đặc biệt là loại tiểu triện 小篆) được hình thành chậm rãi và có hệ thống từ giữa đến cuối thời Nhà Chu trong lịch sử nước Tần, rồi được tiêu chuẩn hóa và thống nhất lại trong thời Nhà Tần và được truyền bá trên cả nước.

Bộ Chữ triện tiếng Trung quốc

540 bộ thủ Thuyết văn giải tự viết theo lối triện thư