Chiếc vòng bạc

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Hồi ở Pác Bó, một hôm Bác Hồ đi công tác xã, có một em bé trong một số em thường ngày quấn quýt bên Bác, vòi Bác mua cho một chiếc vòng bạc.

Hơn hai năm sau Bác trở về, mọi người mừng rỡ ra đón Bác Hồ, hỏi thăm sức khỏe của Bác, nhưng không ai còn nhớ câu chuyện năm xưa. Riêng Bác thì Bác vẫn nhớ. Bác từ từ mở túi, lấy ra một chiếc vòng bạc mới tinh và trao cho em bé - bây giờ đã là một cô bé. Cô bé và mọi người cảm động rơi nước mắt. Bác nói với mọi người :

- Cháu nó nhờ mùa tức là nó thích lắm. Mình đã hứa thì phải làm cho kì được. Đấy là chữ "tín". Cần giữ trọn lòng tin với mọi người.

(Trích trong tập Bác Hồ - Người Việt Nam đẹp nhất, NXB Giáo dục Việt Nam, 1986)

Tham khảo[edit]

  • SBT Đạo đức 3 (NXB Giáo dục Việt Nam) - trang 5.