Chiết xạ ánh sáng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Khi quang tuyến nhiệt quang hay ánh sáng thấy được tương tác với lăng kín sẻ tạo ra ánh sáng màu của 6 màu Đỏ, Cam, Vàng, Xanh lá, Xanh dương, Tím . Cho thấy ánh sáng thấy được tạo ra từ ánh sáng của 6 màu có các tính chất sau

Màu Góc khúc xạ Bước sóng
Đỏ
Cam
Vàng
Xanh la
Xanh dương
Tím