Chiết xạ ánh sáng

From Wikiversity

Khi quang tuyến nhiệt quang hay ánh sáng thấy được tương tác với lăng kín sẻ tạo ra ánh sáng màu của 6 màu Đỏ, Cam, Vàng, Xanh lá, Xanh dương, Tím . Cho thấy ánh sáng thấy được tạo ra từ ánh sáng của 6 màu có các tính chất sau

Màu Góc khúc xạ Bước sóng
Đỏ
Cam
Vàng
Xanh la
Xanh dương
Tím