Chim

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
House sparrow04.jpg

Chim là sinh vật bay trên không trung như Chim cút, Chim se sẻ , Chim bồ câu ...