Chim

From Wikiversity

B[edit]

 • Bat
Dơi

C[edit]

 • Cranes
Con cò

D[edit]

 • Dove
Chim bồ câu

E[edit]

 • Eagle
Chim đại bang

F[edit]

 • Flamingoes
Chim Hạc

D[edit]

 • Duck
Vịt

S[edit]

 • Sparrow
Chim sẻ
 • Seagull
Chim hải âu
 • Swan
Thiên nga

L[edit]

 • Lovebirds
Chim uyên ương

O[edit]

 • Owl
Chim cú

P[edit]

 • Pelican
Con bồ nông
 • Parrot
Con két
 • Penguins
Chim cánh cụt

R[edit]

 • Raven
Con quạ

T[edit]

 • Treecreeper
Chim gỏ kiến