Chu Văn Vương Bát Quái

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Theo như Văn vương, khi thế giới bắt đầu, đã có trời và đất. Trời phối hợp với đất sinh ra tất cả mọi thứ trong thế giới.

Văn vương Bát quái[edit]

Theo Văn Vương

Lôi dĩ động chi, phong dĩ tán chi, vũ dĩ nhuận chi, nhật dĩ huyên chi, cấn dĩ chỉ chi, đoài dĩ duyệt chi, kiền dĩ quân chi, khôn dĩ tàng chi

Nghĩa là

Sấm để làm cho rung động, Gió để làm cho tan đi, Mưa để làm cho thấm nhuần, Mặt trời để làm cho ấm áp,Núi để làm cho ngăn lại, Đầm để làm cho vui vẻ, Kiền làm chủ, Khôn để giấu đi.
Hình bát quái Giá trị nhị phân Tên Ý nghĩa: Wilhelm Hình ảnh trong tự nhiên (pp.l-li) Phương hướng(p. 269) Mối quan hệ gia đình (p. 274) Bộ phân cơ thể (p. 274) Tính chất (p. 273) Giai đoạn/Trạng thái (pp.l-li) Linh vật (p. 273)
1 111
Càn
sáng tạo thiên (trời)
tây bắc cha đầu cứng, mạnh, khỏe sáng tạo
mã (ngựa)
2 110
Đoài
vui sướng trạch (đầm, hồ)
tây con gái thứ ba miệng dễ chịu thanh bình
dương (con dê)
3 101
Ly
bám lấy hỏa (lửa)
nam con gái thứ hai mắt soi sáng, sự phụ thuộc bám lấy, sự rõ ràng, thích nghi
trĩ (con chim trĩ)
4 100
Chấn
khơi dậy lôi (sấm sét)
đông con trai trưởng chân dịch chuyển có tác động khởi đầu
Long (rồng)
5 011
Tốn
dịu dàng phong (gió)
đông nam con gái trưởng bắp đùi thông suốt (hiểu rõ) sự len vào một cách dễ chịu
kê (con gà)
6 010
Khảm
không đáy thủy (nước)
bắc con trai thứ hai tai nguy hiểm đang chuyển động
thỉ (con heo)
7 001
Cấn
vững chắc sơn (núi)
đông bắc con trai thứ ba tay thư giãn, đứng vững hoàn thành
cẩu (con chó)
8 000
Khôn
tiếp thu địa (đất)
tây nam mẹ bụng hết lòng (tận tụy), dễ tính dễ tiếp thu
ngưu (con trâu)

Biểu đồ Chu Văn Vương[edit]

Bát quái Văn Vương vận dụng Lạc Thư cữu số[edit]

Nhứt Khảm - (1)
nhì Khôn - (2)
tam Chấn - (3)
tứ Tốn - (4)
ngũ trung - (5)
lục Càn - (6)
thất Đoài - (7)
bát Cấn - (8)
cữu Ly - (9)
Đế xuất hồ chấn, tề hồ tốn, tương kiến hồ ly, tri dịch hồ khôn, duyệt ngôn hồ đoài, chiến hồ kiền, lao hồ khảm, thành ngôn hồ cấn

Nghĩa là

Đấng chủ tể ra ở phương chấn, Muôn vật đều thanh khiết ở phương tốn, Cùng thấy nhau ở phương ly, Làm việc ở phương khôn, Vui vẻ ở phương đoài, Đánh nhau ở phương kiền, Khó nhọc ở phương khảm, Làm xong việc ở phương cấn.

Văn Vương thuyết bát quái sinh ngũ hành mà quái với hành như bóng với hình nên mới dụng ký hiệu quái áp lên ngũ hành ngụ ý ngũ hành bát quái tương liên :

Âm dương Ngũ hành của Bát quái[edit]

Bát Quái Âm dương Ngũ hành
Kiền dương kim
Đoài âm kim,
Ly âm hỏa,
Chấn dương mộc,
Tốn âm mộc,
Khảm dương thủy,
Cấn dương thổ,
Khôn âm thổ.

Phương vị Bát quái[edit]

Bát Quái Phương vị
Khảm Bắc,
Ly Nam,
Chấn Đông,
Đoài Tây,
Tốn Đông Nam,
Kiền Tây Bắc,
Cấn Đông Bắc,
Khôn Tây Nam