Chuyển động đều – chuyển động không đều

From Wikiversity

Chuyển động đều là chuyển động mà vân tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian. Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian. Vận tốc trung bình của một chuyển động không đều trên một quãng đường được tính bằng công thức: Vtb = s/t, trong đó: s là quãng đường đi được, t là thời gian để đi hết quãng đường đó.[1]

Tham khảo[edit]

  1. SGK Vật lí 8 tr.13