Chuyển động cơ học

From Wikiversity

Sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật khác gọi là chuyển động cơ học. Người ta thường chọn Trái Đất hay những vật gắn với Trái Đất làm vật mốc. Các dạng chuyển động cơ học thường gặp là chuyển động thẳng, chuyển động cong.[1]

Tính tương đối[edit]

Chuyển động và đứng yên có tính tương đối, phụ thuộc vật được chọn làm mốc. Một vật có thể chuyển động so với vật này nhưng lại đứng yên so với vật kia.[1]

Tham khảo[edit]

  1. 1.0 1.1 SGK Vật lí 8 – tr.7