Chuyển động cong

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chuyển động cong, một lọai chuyển động không đều của vật theo đường cong có thay đổi gia tốc theo thay đổi thời gian

Tính Chất Ký hiệu Công thức
Integral as region under curve.png
Đường dài
Thời gian
Vận tốc
Gia Tốc
Lực
Năng Lực
Năng Lượng