Jump to content

Chuyển động cong

From Wikiversity

Chuyển động cong đại diện cho chuyển động không đều có thay đổi hướng di chuyển . Chuyển động cong có gia tốc biến đổi không đều theo thời gian

Gia tốc, Vận tốc và Đường dài chuyển động cong[edit]

Gia tốc chuyển động

Vận tốc

Đường dài chuyển động


Đường dài chuyển động từ A đến B


Mọi chuyển động cong có các tính chất sau

Tính Chất Ký hiệu Công thức
Đường dài
Thời gian
Vận tốc
Gia Tốc
Lực
Năng Lực
Năng Lượng

Ứng dụng[edit]

Chuyển động cong và thẳng[edit]

Chuyển động v a s
Chuyển động cong 100px
Chuyển động thẳng ngang 100px
Chuyển động thẳng dọc
Chuyển động thẳng nghiêng
Chuyển động thẳng nghiêng 80px

Phương trình và hàm số sóng sin[edit]

Phương trình sóng sin có dạng tổng quát

Sẻ có nghiệm là hàm số sóng có dạng tổng quát

Với


Chứng minh

Dùng hoán chuyển Laplace, ta có