Chuyển động cong

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chuyển động cong, một lọai chuyển động không đều của vật theo đường cong có thay đổi gia tốc theo thay đổi thời gian

Integral as region under curve.png

Công thức giải tích[edit]

Tính Chất Ký hiệu Công thức
Đường dài
Thời gian
Vận tốc
Gia Tốc
Lực
Năng Lực
Năng Lượng

Thí dụ[edit]

Chuyển động thẳng[edit]

Chuyển động s v a
Chuyển động cong
Chuyển động ngang
Chuyển động dọc
Chuyển động nghiêng
Chuyển động nghiêng

Chuyển động tròn[edit]

Chuyển động s v a
Chuyển động tròn
Chuyển động cung tròn

Chuyển động sóng[edit]

Chuyển động
Chuyển động sóng dọc


Chuyển động sóng ngang
Chuyển động sóng nghiêng
Chuyển động sóng ngang dọc