Chuyển động thẳng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Y is b.svg X is a.svgSlope picture.svg

Chuyển động thẳng đại diện cho mọi chuyển động theo đường thẳng không có thay đổi hướng .