Chuyển động thẳng dọc

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search


Tính Chất Thẳng Dọc
X is a.svg
Đường dài
Thời gian
Vận tốc
Gia Tốc
Lực
Năng Lực
Năng Lượng