Jump to content

Chuyển động thẳng dọc

From Wikiversity

Chuyển động thẳng dọc đại diện cho di chuyển theo đường thẳng dọc

Công thức tổng quát[edit]

Tính Chất Thẳng Dọc
Đường dài
Thời gian
Vận tốc
Gia Tốc
Lực
Năng Lực
Năng Lượng

Vector Chuyển động thẳng dọc[edit]

Công thức giải tích[edit]