Chuyển động thẳng ngang

From Wikiversity

Chuyển động thẳng ngang đại diện cho di chuyển theo đường thẳng ngang

Công thức tổng quát[edit]

Tính Chất Công thức
Đường dài
Thời gian
Vận tốc
Gia Tốc
Lực
Năng Lực
Năng Lượng

Vector chuyển động ngang[edit]

Công thức giải tích[edit]