Chuyển động thẳng ngang

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Tính Chất Công thức
Chuyển động thẳng ngang Y is b.svg
Đường dài
Thời gian
Vận tốc
Gia Tốc
Lực
Năng Lực
Năng Lượng