Chuyển động thẳng nghiêng ở một góc độ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Với mọi chuyển động thẳng nghiêng có

Gia tốc khác không[edit]

  • a =/ 0


Gia tốc bằng không[edit]

a,v,s[edit]

Với mọi chuyển động thẳng nghiêng có a,v,s

Chứng minh

Từ