Chuyển động tròn đều

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Tính Chất Ký Hiệu Công thức
Chuyển động trọn vòng tròn Uniform circular motion.svg
Đường dài
Thời Gian
Vận tốc
Vận tốc go'c
Tần số
Gia tốc
Lực
Năng lực
Năng lựợng