Chuyển động tròn đều

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chuyển động trọn vòng tròn có đường dài

Công thức tổng quát[edit]

Tính Chất Ký Hiệu Công thức
Đường dài
Thời Gian
Vận tốc
Gia tốc
Lực
Năng lực
Năng lựợng