Chuyển động tròn ớ một góc độ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Công thức tổng quát[edit]

Công thức giải tích[edit]