Chuyển động tròn không đều

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chuyển động cung tròn là chuyển động tròn biến đổi không đều

Từ

Ta có

Công thức giải tích[edit]

Đường dài

Vận tốc

Gia tốc hướng tâm

Gia tốc ly tâm

Từ

Ta có

Công thức tổng quát[edit]

Tính Chất Ký Hiệu Công thức
Đường dài
Thời Gian
Vận tốc
Gia tốc
Lực
Năng lực
Năng lượng