Chuyển động tròn không đều

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Tính Chất Ký Hiệu Công thức
Chuyển Động Vòng Tròn Velocity-acceleration.PNG
Đường dài
Thời Gian
Vận tốc
Vận tốc góc
Tần số
Gia tốc
Lực
Năng lực
Năng lượng