Chuyển động tròn không đều

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chuyển động cung tròn là chuyển động tròn biến đổi không đều

Velocity-acceleration.PNG

Từ

Ta có

Công thức giải tích[edit]

Đường dài

Vận tốc

Gia tốc hướng tâm

Gia tốc ly tâm

Từ

Ta có

Công thức tổng quát[edit]

Tính Chất Ký Hiệu Công thức
Đường dài
Thời Gian
Vận tốc
Gia tốc
Lực
Năng lực
Năng lượng