D

From Wikiversity
  • Dã tràng se cát biển đông,
Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì.


  • Dù ai nói ngả nói nghiêng,
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.


  • Dạy con từ thuở còn thơ,
Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về.


  • Dù em con bế con bồng,
Thi đua yêu nước quyết không lơ là.


  • Dù ai đi ngược về xuôi,
Cơm nắm lá cọ là người sông Thao.


  • Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba.


  • Dao cau rọc lá trầu vàng
Mắt anh anh liếc,mắt nàng nàng đưa.


  • Ai về đến huyện Sa Pa
Nhớ xem phong cảnh nóc nhà Đông Dương