Dịch

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Dịch (易 yì) có nghĩa là Thay đổi hay Biến hoá' . Tư tưởng triết học cơ bản Dịch dựa trên cơ sở của sự cân bằng thông qua đối kháng và thay đổi

Ý nghĩa cơ bản[edit]

Khái niệm Dịch rất sâu sắc. Nó có ba ý nghĩa cơ bản có quan hệ tương hỗ như sau:

  1. Bất dịch , bản chất của thực thể.
  2. Biến dịch , Hành vi của mọi thực thể
  3. Giản dịch , Thực chất của mọi thực thể

Vì biến dịch, cho nên có sự sống.Vì bất dịch, cho nên có trật tự của sự sống. Vì giản dịch, nên có quy luật trật tự của sự sống.

Vạn vật trong vũ trụ là luôn thay đổi, tuy nhiên trong những thay đổi đó luôn luôn tồn tại nguyên lý bền vững - quy luật trung tâm - là không đổi theo không gian và thời gian.

Vạn vật trong vũ trụ là liên tục thay đổi. Nhận thức được điều này con người có thể hiểu được tầm quan trọng của sự mềm dẻo trong cuộc sống và có thể trau dồi những giá trị đích thực để có thể xử sự trong những tình huống khác nhau.

Quy luật nền tảng của mọi thực thể trong vũ trụ là hoàn toàn rõ ràng và đơn giản, không cần biết là biểu hiện của nó là khó hiểu hay phức tạp.

Định luật phổ quát[edit]

Vạn vật biến chuyển, thay đổi không ngừng theo định luật phổ quát mà Kinh Dịch có ghi

Sinh, Trưởng, Thâu, Tàng.