Da

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Cấu tạo của da[edit]

Cấu tạo của da[1]
Lớp biểu bì Lớp bì Lớp mỡ dưới da
  • Tầng sừng: những tế bào chết đã hóa sừng,

xếp sít nhau, dễ bong ra

  • Lớp tế bào sống: ở phía dưới tầng sừng, có khả năng

phân chia tạo ra tế bào mới, trong tế bào có chứa các hạt

sắc tố tạo nên màu da. Các tế bào mới sẽ thay thế các tế

bào ở lớp sừng bị bong ra.

Dưới lớp tế bào sống, cấu tạo từ các sợi cơ liên kết bện

chặt trong đó có các thụ quan, tuyến mồ hôi, tuyến nhờn,

lông và bao lông, cơ co chân lông, mạch máu.

Lớp mỡ này có chứa mỡ dự trữ, có vai trò cách nhiệt

Chức năng của da[edit]

  • Da bao bọc, bảo vệ cơ thể.
  • Da tiếp nhận các kích thích, da là cơ quan xúc giác.
  • Da tham gia bài tiết qua tuyến mồ hôi.
  • Da điều hòa thân nhiệt bằng cách co hoặc dãn mao mạch ở lớp bì, tuyến mồ hôi, cơ co chân lông, lớp mỡ.

Tham khảo[edit]

  1. SGK Sinh học 8, NXB Giáo dục, tr. 132