Danh ngôn Đức phật

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Duyên[edit]

 • Duyên khởi thì sinh, duyên tận thì diệt
 • Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Cho nên bạn cần phải “Tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên”.

Khổ[edit]

 • Trong hạnh phúc ẩn tiềm đau khổ
 • Hạnh phúc sinh ra trong đau khổ
Đau khổ giấu mình trong hạnh phúc.
 • Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.
 • Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của bạn đi.

Xử thế[edit]

 • Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác.
 • Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn.
 • Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình
 • Khi nào bạn thật sự buông xuống thì lúc ấy bạn sẽ hết phiền não.
 • Khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.
 • Đa số người đời chỉ làm được ba việc: Dối mình, dối người, và bị người dối.
 • Muốn biết nhân quả kiếp trước của ai, cứ xem cái địa vị sang hèn của người ấy ở kiếp đương thời. Muốn biết nhân quả đời sau của họ thế nào, cứ xem tâm tánh và hành động của họ ở ngay kiếp này
 • Nói năng đừng châm choc gây tổn thương, đừng khoe tài cán , đừng phô điều xấu của người, tự nhiên sẽ hóa địch thành bạn.
 • Đừng vì một chút tranh chấp mà xa lìa tình bạn , cũng đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân