Danh ngôn Khổng minh

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  • Càng lên cao, chân trời càng xa, tầm mắt càng rộng.
  • Hư mà thực, thực mà hư.
  • Việc chính sự lấy yên dân làm gốc, không lấy trang sức làm đầu
  • Người dày dạn trận mạc không nổi giận
Người biết cách chiến thắng không sợ hãi
Người thông thái thắng trước khi chiến đấu
Còn kẻ ngu muội chiến đấu để thắng.