Danh ngôn Ngô Tử

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  • Thánh nhân yên bằng đạo, trị bằng nghĩa, động bằng lễ, nuôi bằng nhân