Danh ngôn Tăng tử

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  • Người quân tử dùng tri thức văn chương để tập hợp bạn bè, dùng sự giúp đỡ của bạn bè để bồi dưỡng nhân đức
  • Mỗi ngày ta xét thân ta ba việc : Nhận làm thay người ta việc gì, ta có thực tâm làm không? . Cùng với bè bạn giao ước điều gì, ta có thất tín không? . Thầy dạy ta những gì, ta có nghiên cứu học tập không?
  • Hiếu hữu tam: đại hiếu tôn thân, kỳ thứ phất nhục, kỳ thứ năng dưỡng,
Hiếu đạo có 3 điều : Tôn kính cha mẹ . Không gây tai tiếng cho cha mẹ . Nuôi dưỡng cha mẹ.