Danh ngôn Trang tử

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  • Thoắt lặng không hình, biến hóa không thường
  • Có lời vì ý, được ý quên lời.
  • Người ta bắt chước Đất, Đất bắt chước Trời, Trời bắt chước Đạo, Đạo bắt chước Tự nhiên
  • Giữ tâm điềm đạm, khí điềm tĩnh, thuận theo tự nhiên mà không theo ý riêng của mình (Ứng đế vương)
  • Đạo chẳng thể nghe được, nghe được không phải là nó. Đạo chẳng thể thấy được, thấy được không phải là nó. Làm sao lấy trí mà hiểu được cái hình dung của cái không hình dung được? Vậy không nên đặt tên cho đạo (Tri bắc du).