Danh xưng tiếng Việt

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  • Tao / Tôi
  • Mày / Anh / Ông
  • Anh ấy / Cô ấy / Bà
  • Chúng tôi / Chúng ta /
  • Tụi mày / Chúng mày
  • Tụi nó / Chúng nó /