Dao động con lắc

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Simple pendulum height.png

Cân bằng đạt được khi