Dao động lò xo

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Dao động lò xo dọc[edit]

Khi có lực tác dụng vào lò xo, lò xo sẽ chuyển động lên xuống trong một chu kỳ thời gian. Kiểu chuyển động này là dao động

Cân bằng đạt được khi

Dao động lò xo ngang[edit]

Khi có lực tác dụng vào lò xo, lò xo sẽ chuyển động lên xuống trong một chu kỳ thời gian. Kiểu chuyển động này là dao động

Cân bằng đạt được khi