Dao động lò xo dọc

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Khi có lực tác dụng vào lò xo, lò xo sẽ chuyển động lên xuống trong một chu kỳ thời gian. Kiểu chuyển động này là dao động

Cân bằng đạt được khi