Dao động sóng điện đều

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Lc circuit.svg

Phân tích mạch điện LC nối tiếp ở trạng thái cân bằng, ta thấy


Mạch điện có khả năng tạo ra Sóng dòng điện dưới dạng Sóng Sin đều hòa

Wave.png