Dao động sóng điện giảm dần đều

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
RLC series circuit.png

Mạch điện có ba link kiện điện tử RLC mắc nối với nhau tron một mạch điện khép kín

Ở Trạng Thái Cân Bằng

Phương trìnhh trên có nghiệm như sau

  • Một nghiệm thực . .
  • Hai nghiệm thực . .
  • Hai nghiệm phức . .

Voi