Dao động sóng điện từ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Mạch điện B[edit]

Phuơng trình vector dao động điện từ

Phuơng trình sóng điện từ

Hàm số sóng điện từ

Mạch điện B, H[edit]

Phuơng trình vector dao động điện từ

Phuơng trình sóng điện từ

Hàm số sóng điện từ