Departament de Matemàtiques

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

Benvinguts al Departament de Matemàtiques de la Viquiversitat en català.


Presentació

Les matemàtiques (del grec μάθημα, máthema: ciència, coneixement, aprenentatge, μαθηματικóς, mathematikós: amant del coneixement) és l'estudi de patrons en les estructures d'ens abstractes i en les relacions entre elles. Alguns matemàtics es refereixen a ella com la "Reina de les Ciències".

Encara que les matemàtiques siguin la suposada "Reina de les Ciències", no es consideren pas a si mateixes una ciència natural. Principalment, els matemàtics defineixen i investiguen estructures i conceptes abstractes per raons purament internes a les matemàtiques, per tal com l'estudi de tals estructures podria dur, com a resultat, per exemple, a una generalització elegant, o a una eina útil per als càlculs freqüents. A més a més, molts matemàtics estudien les seves àrees de preferència simplement per raons estètiques, tractant de fet les matemàtiques com una forma d'art, no pas com una ciència pràctica i aplicada. Tot i això, les estructures que els matemàtics investiguen prou sovint tenen un origen en les ciències naturals, i moltes vegades, a més a més, s'hi poden aplicar, particularment a la física.


Àrees[edit]


Projectes d'aprenentatge[edit]

Departaments relacionats[edit]