Departament de Química

From Wikiversity
DEPARTAMENT DE QUÍMICA

Bienvinguts al Departament de Química de la Viquiversitat en català.


Presentació

La Química (de l'árabe «كيمياء», latinitzat com kēme) és la ciència que estudia l'estructura, les propietats i transformacions de la matèria, així com els canvis que aquesta exeprimenta durant les reaccions químiques i la seva relació amb l'energia. La química moderna va néixer a partir de l'alquímia després de la revolució química (s. XVIII).

Les disciplines de la química estan agrupades segons la classe de matèria sota estudi o el tipus d'estudi realitzat. Entre aquestes es troba la química inorgànica, la química orgànica, la bioquímica, la fisicoquímica i la química analítica que analitza mostres de substànices tractant d'entendre la seva composició i estructura. Per últim, existeixen altres rames de la química que han emergit en els últims temps, com per exemple, la neuroquímica.

Plà d'estudis[edit]

Aquí es mostra una sèrie de feines per fer relacionades amb el departament de química.

  1. Preparació i millora de la pàgina principal
  2. Per cada curs preparar:
    1. Un resum mínim del tema
    2. Un esbós del temari
    3. Bibliografia convencional i enllaços a les pàgines relacionades de Viquipèdia
  3. Revisar i millorar el material enllaçat de Viquipèdia
  4. Preparar, si es tenen suficients coneixement, Viquillibres per els cursos

Àrees[edit]

Aquí es mostren les àrees que pertanyen al departament de química.


Projectes d'aprenentatge[edit]

Aquí es mostra una llista dels projectes d'aprenentatge actius o finalitzats del departament de química.


Recursos didàctics[edit]

Aquí es mostren una sèrie de recursos didàctics relacionats amb el departament de química.