Dilbilim Bölümü/Adli dilbilim

From Wikiversity
Adli dilbilim konusunu Vikipedi'de de okuyabilirsiniz.

Adli dilbilim, dilbilimsel bilgi ve yöntemlerin, adli bağlamlarda kullanıldığı bir uygulamalı dilbilim alanıdır. Bu kullanım, bir suçun veya suç şüphesinin bulunduğu olaylarda maddi gerçeğin ortaya çıkarılması noktasında söz konusu olabileceği gibi ortada herhangi bir suç bulunmayan hukuki uyuşmazlıklar ile kurum ve kuruluşların disiplin soruşturmaları gibi çeşitli başka süreçlerde de işlerlik sağlamaktadır.