Dilbilim Bölümü/Terimler sözlüğü/A

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

A harfiyle başlayan dilbilim terimleri:

Terim Anlam
Abece bk. Alfabe
Alfabe Bir dilin seslerini simgeleyen harfler dizgesi.
Argo Norm dışı ve kaba kabul edilen söz.