Dilbilim Bölümü/Terimler sözlüğü/S

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

S harfiyle başlayan dilbilim terimleri:

Terim Anlam
Semiyoloji bk. Göstergebilim
Semiyotik bk. Göstergebilim
Sosyodilbilim Dilbilimsel bilgi ve uygulamaların sosyoloji perspektifine uyarlandığı disiplinlerarası alan.