Doğru Akım Devre Analizi/Doğru Akım Paralel Devreler

From Wikiversity
Eğitim seviyesi
Bu öğrenim kaynağı yükseköğrenim (üniversite) seviyesindedir.

Paralel devrelerde elektrik elemanları karşılıklı devreler üzerinde yer alır.

Yukarıda verilen devrede:

Gerilim:

Akım:

Direnç:

olarak hesaplanır. Gerilim ve akım değerleri hesabı seri devredekiyle aynı; yalnızca direnç değeri farklı olarak hesaplanmaktadır.

Paralel Açık Devreler[edit]

Normal devre Açık devre

Yukarıdaki devre yandaki gibi açık devre hâline geldiğinde aşağıdaki durumlardan biri oluşmaktadır:

  • Açık devrenin direnci sonsuz olacak, devre üzerindeki akım sıfırlanacaktır.
  • Açık devre üzerinde voltaj düşüşü olacak, direnç üzerindeki voltaj da ölçülemeyecek kadar düşecektir.
  • Açık devredeki akım değeri sıfırlanacak; devrenin toplam akımı 'den 'e düşecektir. Bunun sonucu toplam direnç değeri () 'dan 'a yükselecektir.

Gerçek nesnelerden örnek verilecek olursa, ampulün üzerinde olduğu duyun yanması (zarar görmesi) de açık devre sonucudur.

Paralel Kısa Devreler[edit]

Normal devre Açık devre

Bu örnekte direnci kısa devre yapılmış; bağlantısı yalnızca GND (toprak) üzerindedir. akımı bu durumda sonsuz değere ulaşacak; devrenin yanmasına sebep olacaktır. Diğer iki devre üzerindeki akım ( ve ) etkilenmeyecektir.