Doğru Akım Devre Analizi/Temel Kavramlar

From Wikiversity
Eğitim seviyesi
Bu öğrenim kaynağı yükseköğrenim (üniversite) seviyesindedir.

Bu bölümde kullanılan birimler:

: Amper

: Coulomb

: Joule

: Volt

: Watt

: Ohm

Akım[edit]

Devre üzerindeki elektrik yükünün akış hızıdır. Amper () cinsinden ifade edilir. Gerilim ve direncin bölümü ile hesaplanır.

Devre üzerinde ile gösterilir. olarak ifade edilir.

: Coulomb cinsinden elektrik yükü

: Saniye cinsinden zamandır.

Enerji[edit]

İş yapabilme yeteneğine enerji denir. Joule () cinsinden ifade edilir. Devrede sağlanan toplam enerji ile harcanan toplam enerji eşittir.

Gerilim[edit]

Pozitif ve negatif yükler birbirinden ayrıldığı zaman harcanan, yük başına düşen enerjidir. Volt () cinsinden, olarak ifade edilir.

: Joule cinsinden enerji

Güç[edit]

Birim zamanda yapılan işe veya depolanan enerjiye verilen addır. Watt () cinsinden ifade edilir, ile gösterilir. Akım ve gerilimin çarpımı ile hesaplanır.

Yük[edit]

Elektrik devrelerindeki en temel miktardır, elektrik akımını oluşturan yüklerin hareketidir. Coulomb () cinsinden ifade edilir. Her biri partiküller halindedir, yük taşımaktadır.