EI

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chương trình trợ cấp tài chánh EI[edit]

EI (Employment Insurance) . Tiền trợ cấp tài chánh dành cho công dân bị thất nghiệp vì các lý do sau

  1. Không có công ăn việc làm (Regular benefit)
  2. Bị bệnh (Sick benefit)
  3. Sanh đẻ (Maternity leave)
  4. Chăm sóc bệnh nhân (Care living benefit)
  5. Đánh cá (Fishing benefit)
  6. Kinh doanh (Self employed)]

Nộp đơn xin tiền EI[edit]

Nộp đơn xin tiền EI bằng cách nộp đơn trên mạng , qua điện thoại , gửi thư hay tại văn phòng điạ phương .

Khi nộp đơn xin tiền EI nhớ mang theo các giấy tờ sau

  • Thẻ bảo hiểm (SIN Card)
  • Điạ chỉ cư ngụ

Tiền trợ cấp tài chánh EI[edit]

Tiền trợ cấp tài chánh EI là tiền trợ cấp hàng tháng trong vòng một năm được tính bang 25 phần trăm cuả thu nhập trong 52 tuần lể trước khi nghỉ việc . Thí dụ, 2 tuần lương $1000 sẻ cho tiền thấp nghiệp được hưởng là

Ngoài tiền trợ cấp tài chánh EI người xin tiền EI còn được quyền kiếm thêm $300 hàng tháng không cần trừ thuế

Theo quy định

  • Người lảnh tiền EI phải khai báo lợi tức từ công ăn việc làm (nếu có) dung Thẻ khai báo lợi tức (Income report card)

Xem them[edit]